Hội chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn

Chung sức vì nhân đạo

Bản tin được đăng trong mục: CHĂM SÓC SỨC KHỎE - HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN MỖI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN GẮN VỚI ĐỊA CHỈ NHÂN ĐẠO - TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU

Ngày đăng tin: 23/04/2018

Lạng Sơn: Đại hội Hội người khuyết tật thành phố Lạng Sơn nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 17 tháng 4 năm 2018, Hội người khuyết tật thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) tổ chức Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và kỷ niệm Ngày người khuyết tật Việt Nam (18/4).

 

 

Văn nghệ chào mừng Đại hội

       Trong khóa II, nhiệm kỳ 2011 - 2018, Hội người khuyết tật thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp ủy, chính quyền và hội cấp trên; sự phối hợp tạo điều kiện giúp đỡ các hoạt động của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Hội đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức xã hội tự nguyện; tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ nhau giữa những người khuyết tật; là môi trường cho các hội viên người khuyết tật giao lưu, học tập, nắm bắt thông tin, tìm việc làm phù hợp với khả năng của mình. Ban Chấp hành thường xuyên quán triệt, truyền thông trong hội viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, Quy chế hoạt động, tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Hội; do đó số người khuyết tật trên địa bàn tự nguyện vào Hội ngày càng tăng (năm 2011 có 85 hội viên, đến nay đã hơn 150 hội viên). Phối hợp tổ chức cho các hội viên tham gia các lớp tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực, phát huy tính tự chủ của người khuyết tật; tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các hội viên nữ; tham gia chương trình giao lưu, hội thảo, tọa đàm, trao đổi, học tập kinh nghiệm về kỹ năng sống và làm việc tại Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh; giao lưu với đại diện khuyết tật Đan Mạch về kỹ năng quản lý Hội; tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ do tỉnh, thành phố và cơ sở tổ chức; ký kết và tổ chức sản xuất, tiêu thụ tăm tre, chổi chít trên địa bàn tỉnh...

 

Ban Chấp hành Hội người khuyết tật Thành Phố Lạng Sơn

nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt tại Đại hội

 

        Trong khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội người khuyết tật thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, xây dựng tổ chức hội, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt các phong trào của thành phố, của tỉnh phát động; tích cực góp ý tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tăng cường vận động hội viên và người thân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; gắn các hoạt động của Hội với thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội ở địa phương; tích cực tìm việc làm phù hợp với khả năng của người khuyết tật, gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm làm ra. Phát huy vai trò tự chủ của các hội viên; chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo. Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tăng cường phát triển hội viên; tích cực giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm về kỹ năng sống, làm việc của người khuyết tật, cách thức quản lý, điều hành các hoạt động của Hội; tổ chức Hội làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người khuyết tật...

                   

                            Đức Luận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn

Bản tin mới hơn
Bản tin cũ hơn