Hội chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn

Chung sức vì nhân đạo

Tin đăng trong mục: Hoạt động của Hội

Ngày đăng tin: 03/05/2018

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN “Tháng Nhân đạo” năm 2018: “Nhân đạo – từ nhận thức tới hành động” Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (08/5/2018): “Chữ thập đỏ - Vì mọi người, ở mọi nơi!”

“Tháng Nhân đạo” năm 2018: “Nhân đạo – từ nhận thức tới hành động” Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (08/5/2018): “Chữ thập đỏ - Vì mọi người, ở mọi nơi!”

 

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội

phát động "Tháng Nhân đạo" năm 2018

I. “THÁNG NHÂN ĐẠO”

1. Tháng 5 được lấy là “Tháng Nhân đạo”

Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, năm 2018 là năm đầu tiên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tổ chức thí điểm Tháng Nhân đạo” ở một số tỉnh, thành phố, sau đó tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng dần trên toàn quốc.

Tháng 5 là dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta long trọng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và là Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Tháng 5 - “Tháng Nhân đạo” không chỉ là dịp để mỗi chúng ta bày tỏ lòng kính yêu đối với Bác Hồ mà quan trọng hơn là thông qua các hoạt động trong “Tháng Nhân đạo” để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp nhân đạo trong các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân.

Tháng 5 hàng năm cũng là dịp những người làm công tác nhân đạo trên toàn thế giới long trọng kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế - Ngày 08/5 - Ngày sinh của Henry Dunant - Người sáng lập Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, với tinh thần: tất cả vì người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội, "Vì mọi người, ở mọi nơi". Việc tổ chức “Tháng Nhân đạo” trong tháng 5 góp phần khẳng định với bạn bè quốc tế sự tích cực, chủ động của Việt Nam trong thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ, xóa đói, giảm nghèo, trợ giúp những người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

         

2. "Tháng Nhân đạo" là tháng cao điểm toàn dân làm nhân đạo

Nhân đạo là một trong các truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam; là một trong các phẩm chất tạo nên cốt cách con người Việt Nam; được truyền nối từ thế hệ này qua thế hệ khác. Mỗi khi đất nước bị thiên tai, địch họa thì truyền thống ấy lại được phát huy cao độ, kết thành sức mạnh đoàn kết rộng lớn, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân, các tổ chức vào hoạt động nhân đạo với tinh thần tất cả vì những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương trong xã hội.

Bước vào thời kỳ phát triển mới của đất nước, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đó là: hậu quả của chiến tranh còn nặng nề, thiên tai diễn biến phức tạp do biến đổi khí hậu toàn cầu, nhiều dịch bệnh nguy hiểm bùng phát, mặt trái của kinh tế thị trường làm gia tăng phân hoá giàu nghèo, đặc biệt, sự suy thoái kinh tế trong thời gian gần đây làm cho đời sống của nhân dân gặp khó khăn, số người nghèo, nạn nhân thiên tai cần sự trợ giúp có chiều hướng gia tăng.

Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách trợ cấp những người có hoàn cảnh khó khăn từng bước vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, hiện nay, sự trợ cấp của Nhà nước, sự trợ giúp của các tổ chức, các nhà hảo tâm dành cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn mới tập trung chủ yếu ở nhóm đối tượng người có công với cách mạng, một phần hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật. Số người, số gia đình nghèo cần sự trợ giúp còn nhiều và số này được bổ sung bởi số gia đình cận nghèo tái nghèo khi gặp thiên tai, thảm họa.

"Tháng Nhân đạo" là tháng cao điểm toàn dân làm nhân đạo. Việc tổ chức “Tháng Nhân đạo” - Tháng cao điểm hoạt động nhân đạo hàng năm góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các lực lượng xã hội trong công tác nhân đạo; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với công tác nhân đạo; Tạo phong trào thi đua làm việc thiện sâu rộng trong các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái; đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực tại địa phương trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

        

                                    Đi bộ hưởng ứng "Tháng Nhân đạo"

          và Kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế - Ngày 08/5

       

         Danh hài Xuân Bắc, Diễn viên Nhã Phương cùng tham gia Chương trình Đi bộ

                        hưởng ứng "Tháng Nhân đạo" và Kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ

                                         và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế - Ngày 08/5

3. “Tháng Nhân đạo” năm 2018 với chủ đề “Nhân đạo – từ nhận thức tới hành động

Với chủ đề "Nhân đạo - từ nhận thức tới hành động", Tháng Nhân đạo” năm nay đề cao nhận thức, ý thức và hành động thực tiễn của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với hoạt động nhân đạo dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương mọi lúc, ở mọi nơi, qua đó góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước và giáo dục lòng nhân ái.

Nhân đạo là truyền thống quý báu của dân tộc và là xu thế của thời đại. Xã hội càng phát triển thì tinh thần chia sẻ, tương thân, tương ái càng được đề cao. Bên cạnh sự tham gia hoạt động nhân đạo tích cực, tự giác của một bộ phận nhân dân, vẫn còn nhiều người, không ít cơ quan, tổ chức còn thờ ơ, ít quan tâm, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn quanh mình; không ít hoạt động nhân đạo mang tính hình thức, chưa xuất phát từ tâm, coi hoạt động nhân đạo là dịp để quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm. Lối sống ích kỷ, bàng quan, thụ động, vô trách nhiệm với cộng đồng, những người xung quanh, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ có xu hướng lan tỏa trong một bộ phận dân cư, nhất là thanh thiếu niên. Việc tổ chức “Tháng Nhân đạo” hàng năm sẽ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chia sẻ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân đối với những người có hoàn cảnh khó khăn; khơi dậy lòng nhân ái, tính hướng thiện trong mỗi con người; góp phần xây dựng lối sống tích cực, thúc đẩy phong trào thi đua làm việc thiện, tham gia xóa đói, giảm nghèo trong các tầng lớp nhân dân.

Trong những năm qua, Đảng đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng về công tác nhân đạo (Chỉ thị 14 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VI về "Củng cố tổ chức, phát huy tác dụng tích cực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam"; Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam"…); Nhà nước đã ban hành Luật hoạt động chữ thập đỏ, Nghị định 03/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật, mới đây nhất Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam… cùng nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác, góp phần chỉ đạo công tác nhân đạo, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho hoạt động nhân đạo phát triển, đóng góp tích cực cho công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cộng đồng an toàn, đoàn kết. Tuy nhiên, các hoạt động nhân đạo hiện nay còn khá chồng chéo, thiếu công bằng, thiếu tính chuyên nghiệp. Nguồn lực cho hoạt động nhân đạo manh mún, do nhiều tổ chức, cá nhân vận động, quản lý, sử dụng. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân còn phải đóng góp nhiều khoản cho hoạt động nhân đạo mà không biết sự đóng góp của mình có đến được đối tượng hay không. Tính công khai, minh bạch trong hoạt động nhân đạo hạn chế. Vai trò của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với tư cách là tổ chức nòng cốt, chuyên nghiệp trong hoạt động nhân đạo chưa được phát huy đầy đủ. Có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động nhân đạo và vẫn còn hiện tượng lợi dụng hoạt động nhân đạo để chống chế độ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc tổ chức "Tháng Nhân đạo" hàng năm là dịp đánh giá kết quả lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với hoạt động nhân đạo, qua đó xác định giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với công tác nhân đạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhân đạo, đảm bảo các hoạt động nhân đạo tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, được điều phối hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, mang lại hiệu quả thiết thực.

Với thông điệp "Nhân đạo – Hành động bắt đầu từ nhận thức", “Tháng Nhân đạo” năm 2018 do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động kêu gọi tinh thần chia sẻ, tương thân, tương ái của mỗi tổ chức, mỗi cá nhân trong xã hội chung tay hoạt động nhân đạo góp phần khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống nhân ái của dân tộc, chăm lo trợ giúp người nghèo, người dễ bị tổn thương vươn lên trong cuộc sống.

 Tháng Nhân đạo” sẽ bắt đầu từ ngày 01/5 đến ngày 31/5, cao điểm từ ngày 08/5 (Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) đến ngày 19/5 (Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam). Tháng Nhân đạo” năm nay sẽ được triển khai thí điểm tại một số tỉnh, thành phố với các hoạt động trợ giúp vốn phát triển sản xuất, bò sinh sản, hỗ trợ nhà, khởi công công trình nhân đạo; tổ chức hiến máu nhân đạo hưởng ứng Chiến dịch "Những giọt máu hồng" hè 2018; tổ chức khám bệnh nhân đạo, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí; tổ chức diễn tập phòng ngừa, ứng phó thảm họa hoặc Hội nghị trước mùa mưa bão năm 2018..

­­II. NGÀY CHỮ THẬP ĐỎ VÀ TRĂNG LƯỠI LIỀM ĐỎ QUỐC TẾ

1. Lịch sử ra đời của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế

            Ngày 24/6/1859 ở Solferino - một thành phố miền bắc nước Ý, cuộc giao chiến khốc liệt giữa lực lượng quân đội liên minh Pháp - Ý chống lại quân chiếm đóng Áo đã để lại trên chiến trường 40.000 người thương vong. Quân y của các bên tham chiến không đủ lực lượng để giải quyết tình trạng quá nhiều người bị thương. Vô tình chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trên, một thương gia Thụy Sĩ tên là Henry Dunant  đã kêu gọi dân chúng địa phương giúp đỡ người bị thương bất kể họ là người của bên nào.

            Khi trở về Thụy Sĩ, Henry Dunant đã viết lại những điều này trong một cuốn sách có tên gọi "Ký ức về Solferino". Cuốn sách được hoàn thành vào năm 1862. Trong cuốn sách, ông đưa ra 2 ý tưởng: Thành lập tại mỗi quốc gia một Hội Cứu trợ bao gồm những người tình nguyện, những người danh tiếng, những chính khách có tên tuổi để chăm sóc những người bị thương khi có chiến tranh; Vận động một thỏa thuận quốc tế bảo vệ những binh lính bị thương trên chiến trường và những người chăm sóc họ.

Năm 1863, ý tưởng của Henry Dunant đã trở thành hiện thực với sự ra đời của Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) (tiền thân là Ủy ban Quốc tế Cứu trợ những người người bị thương gồm 5 thành viên: Henry Dunant, Luật Gustave Moynier, Tướng Guillaume Henri Dufour, Tiến sĩ Louis Appia, Tiến sĩ Theodore Maunoir, đều là công dân Thụy Sĩ) và việc thành lập các Hội quốc gia đầu tiên. Cũng năm đó, dấu hiệu phân biệt - chữ thập đỏ trên nền trắng - để nhận biết và bảo vệ những người giúp đỡ binh sĩ bị thương trên chiến trường  đã được thông qua. Một năm sau, năm 1864, Công ước đầu tiên được các quốc gia thành viên thông qua có tên gọi “Công ước Geneva”. Tiếp đó, năm 1919, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế thành lập. Ðến nay đã có 191 Hội Chữ thập đỏ/Trăng lưỡi liềm đỏ quốc gia trên thế giới là thành viên của Phong trào, thực thi các hoạt động nhân đạo khắp các châu lục, thực sự trở thành xu thế phát triển tiến bộ trên toàn cầu.

           Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế được thành lập đánh dấu mốc quan trọng sự ra đời của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, phong trào nhân đạo lớn nhất trên toàn cầu. Ðể ghi nhớ công lao của người sáng lập phong trào Chữ thập đỏ, ngày sinh của Henry Dunant (8/5) đã được lấy làm Ngày Chữ thập đỏ quốc tế[1]. Năm 1948, Lễ kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ quốc tế đầu tiên được chính thức tổ chức. Năm 1984, Ngày Chữ thập đỏ quốc tế 8 tháng 5 chính thức được đổi tên thành Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Ðây là dịp để những người làm công tác nhân đạo trên thế giới tự hào ôn lại truyền thống lịch sử lâu đời của Phong trào Chữ thập đỏ, tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò, tổ chức các hoạt động nhân đạo trợ giúp những người dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng thông qua mạng lưới cán bộ, tình nguyện viên đông đảo khắp toàn cầu.

        2. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - một trong 191 Hội quốc gia thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế

          Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ngày 23/11/1946 và là Chủ tịch danh dự đầu tiên. Ngày 05/6/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam đã gửi Công hàm đến Tổng thống Liên bang Thụy Sỹ, tuyên bố gia nhập 4 Công ước Giơ-ne-vơ 12/8/1949. Ngày 04/11/1957, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế - tổ chức nhân đạo có mạng lưới rộng nhất trên thế giới.

Trải qua hơn 70 năm hoạt động và trưởng thành, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là thành viên có uy tín và có những đóng góp tích cực đối với Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, phối hợp triển khai có hiệu quả các chương trình thuộc nhiều lĩnh vực như: chăm sóc sức khỏe, cứu trợ xã hội, phòng ngừa và ứng phó thảm họa… Năm 2017, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kỷ niệm 60 năm gia nhập Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (11/1957 - 11/2017), đồng thời đánh dấu những sự kiện quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các đối tác trong Phong trào. Trung ương Hội đăng cai tổ chức thành công Hội nghị lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực Đông Nam Á lần thứ 14, định hướng các hoạt động trong thời gian tới, trao đổi, thảo luận về những mối quan tâm chung như: cộng đồng an toàn, phát triển mạng lưới tổ chức, lực lượng Hội, hợp tác chiến lược trong ASEAN, cách triển khai các hoạt động nhân đạo trong khu vực, với những hình thức, cách thức đa dạng, củng cố việc hợp tác thông qua các mạng lưới khu vực, từ mạng lưới Giới và đa dạng đến mạng lưới thanh niên, cộng đồng an toàn, giải quyết các thách thức về thiên nhiên khắc nghiệt, vấn đề di dân….Hội nghị khu vực về hỗ trợ tài chính dựa vào cảnh báo với sự tham dự của khoảng 70 đại biểu quốc tế đến từ các Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; tham dự Đại hội đồng Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế lần thứ 21. Quan hệ với các Hội quốc gia các nước láng giềng có sự chuyển biến tích cực. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đã ký kết hợp tác ghi nhớ giai đoạn 2017-2022; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Lào và Campuchia ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2022 nhằm đẩy mạnh hợp tác, thông tin, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong lĩnh vực nhân đạo, đặc biệt chú trọng đến các hoạt động hợp tác khu vực có chung đường biên giới ba nước.

Các hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn hướng về cộng đồng, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong 5 năm gần đây, Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đã tặng 2 triệu suất quà Tết mỗi năm, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" đã trợ giúp trên nửa triệu địa chỉ nhân đạo, Dự án "Ngân hàng bò" đã trao tặng hơn 21 ngàn con bò giống cho người nghèo. Các chương trình khám chữa bệnh nhân đạo, vận động hiến máu tình nguyện, xây dựng mô hình cộng đồng an toàn, tham gia xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; hướng về biển đảo, trợ giúp ngư dân nghèo vươn khơi bám biển; cứu trợ đồng bào bị thiên tai, bão lũ… là những hoạt động rất thiết thực, những nghĩa cử cao đẹp, có tính nhân văn sâu sắc, thấm đẫm tình người trong xã hội chúng ta.

3. Chủ đề của Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8/5) năm nay là: "Chữ thập đỏ - Vì mọi người, ở mọi nơi!

Ở mọi nơi trên thế giới, Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm quốc tế luôn sẵn sàng có mặt vì cộng đồng. Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ xuất hiện ở mọi nơi như một biểu tượng nhân đạo giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất trong mọi hoàn cảnh - từ thiên tai, thảm họa đến các tình huống xung đột vũ trang. Trong suốt hơn 150 năm hoạt động, Phong trào cam kết luôn mang sự hỗ rợ nhân đạo phù hợp và kịp thời tới các cộng đồng dễ bị tổn thương.

Tổ chức Chữ thập đỏ/Trăng lưỡi liềm đỏ có mặt khắp mọi nơi trên thế giới. Ở đâu có thảm họa, thiên tai, chiến tranh… ở đó tổ chức Chữ thập đỏ/Trăng lưỡi liềm đỏ đều có mặt kịp thời trợ giúp vật chất và tinh thần cho những người yếu thế. Những tác động, nỗ lực, hiệu quả mà Phong trào đem lại không nằm ngoài mục tiêu cao cả “Vì mọi người”. Và hoạt động Chữ thập đỏ hướng tới cải thiện cuộc sống của họ.

Với các nguyên tắc cơ bản của Phong trào: “Nhân đạo, Vô tư, Trung lập, Độc lập, Thống nhất, Tự nguyện và Toàn cầu”, hàng triệu nhân viên Chữ thập đỏ trên thế giới mỗi năm trợ giúp hơn 160 triệu người thông qua các dịch vụ nhân đạo.

Kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế năm nay là dịp để mỗi Hội Chữ thập đỏ/Trăng lưỡi liềm đỏ quốc gia biểu dương sức mạnh và tầm vóc của mạng lưới nhân đạo lớn nhất toàn cầu, tôn vinh giá trị đóng góp của đội ngũ nhân viên và khoảng 14 triệu tình nguyện viên Chữ thập đỏ trên toàn thế giới, bằng việc thúc đẩy các hoạt động trợ giúp nhân đạo. Tính đa dạng trong công việc của mỗi cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và tính toàn cầu trong hướng tiếp cận của Phong trào chính là nét đặc trưng nổi bật của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Một trong những biểu tượng đơn giản nhưng phổ biến nhất trên thế giới – Nụ cười – sẽ được dùng làm lời kêu gọi hành động.

Đặc biệt, năm nay, Phong trào sẽ đưa ra một lời kêu gọi hành động đơn giản mà ý nghĩa để chia sẻ một trong những biểu tượng phổ biến nhất – đó là Nụ cười. Nụ cười là biểu tượng của hạnh phúc, là sự thoải mái và hài lòng. Đối với một tình nguyện viên, Nụ cười đồng nghĩa với một công việc đem lại hiệu quả. Đối với người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, kém may mắn trong cuộc sống, Nụ cười có thể có nghĩa là ai đó đã sẵn sàng giúp đỡ. Nụ cười – biểu tượng cho sự cống hiến và giá trị nhân đạo của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, của các tình nguyện viên và nhân viên của Phong trào mang đến cho cộng đồng.

            Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế năm nay cũng hướng tới thể hiện sự đa dạng và sáng tạo, khác biệt của mỗi Hội quốc gia trong việc tiếp cận giải quyết thách thức nhân đạo hiện nay. Tập trung vào hành động và tác động do cộng đồng làm chủ, chúng ta sẽ chia sẻ những câu chuyện tích cực về sự thay đổi và hi vọng với lời kêu gọi hành động “Lan tỏa nụ cười”.

Thông qua chủ đề của Ngày 8/5 năm nay, các hội quốc gia trên toàn cầu tiếp tục quảng bá một cách rõ hơn, đầy đủ hơn, thuyết phục hơn về các hoạt động phong phú, đa dạng của Phong trào, hướng tới mục tiêu "Vì mọi người, ở mọi nơi", qua đó vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động nhân đạo, trở thành tình nguyện viên của Phong trào. Mà trên hành trình “Vì mọi người” đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đảm nhận vai trò là nòng cốt, cầu nối, điều phối … để những tấm lòng hảo tâm đến với những người cần sự trợ giúp.

Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế kêu gọi các Hội quốc gia chia sẻ các câu chuyện về niềm hạnh phúc trong công việc đầy ý nghĩa của những cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ cũng như những nụ cười hạnh phúc của những người kém may mắn trong xã hội đã nhận được sự trợ giúp từ Hội Chữ thập đỏ/Trăng lưỡi liềm đỏ vươn lên trong cuộc sống.


                     Theo nguồn: Đề cương tuyên truyền của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

 

Các tin khác cùng dòng sự kiện:

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn