Hội chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn

Chung sức vì nhân đạo

Tin đăng trong mục: Hoạt động của Hội

Ngày đăng tin: 11/07/2012

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ LẠNG SƠN

Hệ thống tổ chức Hội hoàn chỉnh ở cả 3 cấp (Tỉnh - Huyện, Thành Phố - Xã, Phường, Thị trấn). Hiện nay, đã có 226/226 Xã, Phường Thị trấn có tổ chức Hội, cán bộ chuyên trách mỗi Huyện, Thành phố 02 người, cán bộ tỉnh Hội 15 người. Hiện nay toàn Hội có 261 cán bộ chuyên trách, có 57.214 hội viên Chữ thập đỏ và 108,172 thanh thiếu niên Chữ thập đỏ. Hội có 01 Câu lạc bộ Thắp Sáng Niềm Tin trực thuộc Tỉnh hội với trên 30 thành viên hoạt động hiệu quả (Quyết định thành lập 08/3/2016). Văn phòng Hội Chữ thập đỏ tỉnh có 15 người với 01 Chủ tịch, 02 phó chủ tịch, 01 Ủy viên thường trực; Có 03 Ban gồm Ban Tổ chức - Hành chính, Ban Tuyên huấn - thanh thiếu niên - Công tác xã hội - Đối ngoại và Ban Chăm sóc sức khỏe - Hiến máu tình nguyện. Trụ sở số 04, đường Trần Hưng Đạo - Phường Chi Lăng - TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

  

   

      

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 - 2022

        Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn được hình thành từ năm 1974, thời kỳ đó Hội là một bộ phận trực thuộc Ty Y Tế Lạng Sơn. Ngày 07/6/1979 Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành quyết định số: 156/UB-VX Về việc thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn. Qua hơn 40 năm hình thành và phát triển với tôn chỉ mục đích cao cả của Hội là: Nhân đạo - Hoà bình - Hữu nghị góp phần thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Hội tập trung chăm lo tuyên truyền tôn chỉ mục đích, giá trị nhân đạo, vận động phát triển tổ chức Hội, chăm lo hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho các đối tượng khó khăn, nạn nhân chiến tranh, nạn nhân thiên tai, tham gia chăm sóc sức khoẻ nhân dân, tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm hoạ và trực tiếp vận động các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động nhân đạo, phong trào tương thân tương ái do các cấp Hội tổ chức.

          Đến nay, qua 44 năm Hội đã trải qua 6 kỳ Đại hội (Đại hội lần thứ I năm 1988, Đại hội lần thứ II năm 1993, Đại hội lần thứ III năm 2000, Đại hội lần thứ IV năm 2006, Đại hội lần thứ V năm 2012 và Đại hội lần thứ VI năm 2017). Nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển của Hội từ những năm đầu mới hình thành từ một bộ phận trong Ty Y Tế đến những ngày mới thành lập hệ thống của Hội chưa hoàn chỉnh, số lượng cán bộ, hội viên ít, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo còn nhiều hạn chế, nội dung phương thức hoạt động còn đơn điệu, các cấp, các ngành và một bộ phận cán bộ, nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội cho nên việc triển khai các hoạt động của Hội còn gặp nhiều khó khăn.

          Từ những năm 1986 thực hiện chủ trương đường lối đổi mới của Đảng, đặc biệt là Chỉ thị 14-CT/TW ngày 7/9/1987 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về việc củng cố tổ chức, phát huy tác dụng tích cực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam", Ban thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch triển khai quán triệt, thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW trong toàn Đảng bộ. Ngày 7/11/1991 Ban thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị 31-CT/TU, Về việc củng cố và phát huy vai trò của Tổ chức Hội Chữ thập đỏ các cấp và được sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, sự hỗ trợ nhiệt tình và đầy trách nhiệm của cấp Uỷ, Chính quyền các cấp, sự phối hợp ngày càng có hiệu quả của các Ban, Ngành, Đoàn thể các cấp đã tạo điều kiện cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn không ngừng phát triển, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng nhiều mô hình phù hợp với tình hình phát triển kinh tế -  xã hội của tỉnh.

Qua các giai đoạn hình thành và phát triển, các thế hệ Cán bộ, Hội viên, Thanh thiếu niên, Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Lạng Sơn đã phát huy những thành tựu, bài học kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, đồng thời giao lưu học hỏi ở các điển hình tiên tiến, kế tục phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc trong quá trình đổi mới đất nước. Hội luôn lấy con người làm mục tiêu, lấy đội tượng nghèo - khó làm đối tượng phục vụ. Nhiều mô hình, chương trình dự án đã mang lại hiệu quả thiết thực, mang tính bền vững cho người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội. Để đạt được kết quả trên trước hết là sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh Uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Trung ương Hội, cấp Uỷ, Chính quyền các địa phương, và sự phối hợp, giúp đỡ của các Ban, Ngành, Đoàn thể, Các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh, các tổ chức Quốc tế, và đặc bịêt là sự đóng góp công sức của các thế hệ Cán bộ, Hội viên, Thanh thiếu niên, Tình nguyện viên Chữ thập đỏ với tấm lòng trong sáng vô tư, và đầy trách nhiệm. Ở đâu có người nghèo, người bất hạnh ở đó in đậm hoạt động nhân đạo của Cán bộ, Hội viên Chữ thập đỏ...

          Với những thành tích và cống hiến của các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn trong 44 năm qua đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng:

Từ năm 1994 đến năm 2011 Hội Chữ thập đỏ Lạng Sơn đã được các cấp khen thưởng: Huân chương lao động hạng III cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Chữ thập đỏ Thành phố Lạng sơn năm 2005, Huân chương hạng III cho 2 lãnh đạo tỉnh Hội vào năm 2010 và năm 2011, Tại Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2011-2016 Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng II cho tỉnh Hội năm 2011. Năm 2017 Hội Chữ thập đỏ Lạng Sơn  đã vinh dự được đón nhân Huân chương Lao động Hạng nhât tại Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022.

Bằng khen của Trung ương Hội tặng đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2017; Bằng khen công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2014- 2017 và Bằng khen do vượt chỉ tiêu kế hoạch các đợt cao điểm về công tác Hiến máu tình nguyện 2017. Đề nghị Trung ương Hội tặng kỷ niệm chương cho 11 cá nhân, tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 21 cá nhân. Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng giấy khen cho 50 tập thể và 90 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2017. Hội vinh dự nhận 13 Bằng khen cùa Thủ tướng Chính phủ trong đó có 04 tập thể và 09 cá nhân. Cờ thi đua của UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và Trung ương Hội 16 cờ, nhiều Huy Chương, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Chữ thập đỏ việt nam và Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các bộ ngành khác cho các cấp Hội, Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho 68 tập thể và 125 cá nhân, Giấy khen của Tỉnh Hội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

          Phát huy những thành tích đã đạt được trong 44 năm qua toàn thể Cán bộ, Hội viên, Thanh thiếu niên, Tình nguyện viên Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh đã quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn, đoàn kết một lòng chung tay góp sức xây dựng Hội Chữ thập đỏ các cấp ngày càng phát triển vững mạnh, tiếp tục học tập và làm theo Tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng Đảng và Nhà nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn trong công cuộc Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước, xóa đói giảm nghèo nhằm đạt mục tiêu: Dân giàu - Nước mạnh - Xã hội công bằng - Dân chủ - Văn minh ./.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHONG TRÀO CHỮ THẬP ĐỎ VÀ TRĂNG LƯỠI LIỀM ĐỎ QUỐC TẾ

 

  Jean Henry Dunant (1828 - 1910)

Người sáng lập phong trào Chữ thập đỏ quốc tế

        Ngày 24/6/1859 ở Solferino – một thành phố miền bắc nước Ý, cuộc giao chiến khốc liệt giữa lực lượng quân đội liên minh Pháp – Ý chống lại quân chiếm đóng Áo đã để lại trên chiến trường 40.000 người thương vong. Quân y của các bên tham chiến không đủ lực lượng để giải quyết tình trạng quá nhiều người bị thương. Vô tình chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trên,  một thương gia Thụy Sĩ tên là Henry Dunant  đã kêu gọi dân chúng địa phương giúp đỡ người bị thương bất kể họ là người của bên nào.

        Khi trở về Thụy Sĩ, Henry Dunant đã viết lại những điều này trong một cuốn sách có tên gọi "Ký ức về Solferino". Cuốn sách được hoàn thành vào năm 1862. Trong cuốn sách, ông đưa ra 2 ý tưởng: Thành lập tại mỗi quốc gia một Hội Cứu trợ bao gồm những người tình nguyện, những người danh tiếng, những chính khách co tên tuổi để chăm sóc những người bị thương khi có chiến tranh; Vận động một thỏa thuận quốc tế bảo vệ những binh lính bị thương trên chiến trường và những người chăm sóc họ.

       Năm 1863, ý tưởng của Henry Dunant đã trở thành hiện thực với sự ra đời của Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) (tiền thân là Ủy ban Quốc tế Cứu trợ những người người bị thương gồm 5 thành viên: Henry Dunant, Luật Gustave Moynier, Tướng Guillaume Henri Dufour, Tiến sĩ Louis Appia, Tiến sĩ Theodore Maunoir, đều là công dân Thụy Sĩ) và việc thành lập các Hội quốc gia đầu tiên. Cũng năm đó, dấu hiệu phân biệt – chữ thập đỏ trên nền trắng – để nhận biết và bảo vệ những người giúp đỡ binh sĩ bị thương trên chiến trường  đã được thông qua. Một năm sau, năm 1864, Công ước đầu tiên được các quốc gia thành viên thông qua có tên gọi “Công ước Geneva”. Tiếp đó, năm 1919, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế thành lập. Ðến nay, đã có 189 Hội Chữ thập đỏ/Trăng lưỡi liềm đỏ quốc gia trên thế giới là thành viên của Phong trào, thực thi các hoạt động nhân đạo khắp các châu lục, thực sự trở thành xu thế phát triển tiến bộ trên toàn cầu.

         Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế được thành lập đánh dấu mốc quan trọng sự ra đời của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, phong trào nhân đạo lớn nhất trên toàn cầu. Ðể ghi nhớ công lao của người sáng lập phong trào Chữ thập đỏ, ngày sinh của Henry Dunant (8/5) đã được lấy làm Ngày Chữ thập đỏ quốc tế. Năm 1948, Lễ kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ quốc tế đầu tiên được chính thức tổ chức. Năm 1984, Ngày Chữ thập đỏ quốc tế chính thức được đổi tên thành Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Ðây là dịp để các thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khẳng định và phát huy vai trò, tổ chức các hoạt động nhân đạo giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội thông qua mạng lưới cán bộ, tình nguyện viên đông đảo khắp toàn cầu. Ðây cũng là dịp để những người làm công tác nhân đạo trên thế giới tự hào ôn lại truyền thống lịch sử lâu đời của Phong trào Chữ thập đỏ, cùng nhau hành động theo 7 nguyên tắc “nhân đạo, vô tư, trung lập, độc lập, tự nguyện, thống nhất, toàn cầu” vì một thế giới hòa bình, hữu nghị và phát triển, cải thiện cuộc sống của những người dễ bị tổn thương.

       Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế gồm ba thành phần: Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế; Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế; Hội Chữ thập đỏ và Hội Trăng lưỡi liềm đỏ quốc gia. Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế là một tổ chức nhân đạo có mạng lưới rộng nhất trên thế giới với hàng triệu tình nguyện viên, hoạt động chuyên nghiệp giúp đỡ những đối tượng khó khăn cần sự trợ giúp.

        Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ngày 23/11/1946 và là Chủ tịch danh dự đầu tiên. Ngày 5/6/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam đã gửi công hàm đến Tổng thống Liên bang Thụy Sỹ, tuyên bố gia nhập 4 Công ước Giơ-ne-vơ 12/8/1949. Với việc ký tham gia Công ước này, ngày 4/11/1957, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

 

                           Ban tuyên truyền hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn

Các tin khác cùng dòng sự kiện:

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn